13/10: Bảo trì cập nhật hoạt động mới hấp dẫn

Nhằm điều chỉnh hệ thống, cập nhật những tính năng cũng như sự kiện mới cực hấp dẫn, các máy chủ Tân Tiếu Ngạo VNG sẽ được bảo trì từ 09:00 ngày 13/10/2020. Sau khi bảo trì sẽ có các hoạt động hấp dẫn diễn ra từ 14/10 đến 20/10, quý đại hiệp hãy cùng lưu ý để sắp xếp hành trình bôn tẩu phù hợp nhé!

Thông tin bảo trì

 • Thời gian: Từ 09:00 - 11:00 ngày 13/10/2020.
 • Nội dung: Bảo trì cập nhật sự kiện Mỹ Vị Giang Hồ và Quà Ưu Đãi như bên dưới.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian thông báo.

Mỹ Vị Giang Hồ

 • Thời gian05:00 ngày 14/10 – 04:59 ngày 20/10/2020.
 • Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng Chìa Lưu Ngọc mua trong Thương Hội để rút thưởng ngẫu nhiên Nguyên Tiêu.
  • Mỗi lần rút thưởng sẽ nhận được 1 điểm Nguyên Tiêu, sử dụng điểm đổi các phần quà tương ứng.
  • Chìa Lưu Ngọc và Điểm Nguyên Tiêu chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện, vui lòng đổi thưởng trước khi hoạt động kết thúc!


Chìa Lưu Ngọc dùng để rút thưởng Nguyên Tiêu


Phần thưởng ngẫu nhiên khi rút thưởng Nguyên Tiêu


Phần thưởng đổi điểm Nguyên Tiêu


Ngoại quan Trúc Vận - 30 Ngày

Quà Ưu Đãi

 • Thời gianTừ 05:00 ngày 15/10 - 04:59 ngày 20/10.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng Hạn Giờ sẽ bán các gói quà ưu đãi đặc biệt.

 • Quà Tôi Hỏa Thần Binh: Từ 05:00 ngày 15/10 đến 04:59 ngày 17/10.

 • Túi Tu Vi Đơn: Từ 05:00 ngày 17/10 đến 04:59 ngày 19/10.

 • Quà Thuần Dưỡng Thú Cưng: Từ 05:00 ngày 19/10 đến 04:59 ngày 21/10.