Những cập nhật nóng hổi vào ngày 06/10

Quý đại hiệp thân mến!


Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui và sự hấp dẫn trên con đường hành tẩu giang hồ trong thế giới của Tân Tiếu Ngạo VNG, bổn trang xin thông báo đến quý đại hiệp những tính năng mới hứa hẹn tạo ra rất nhiều sự bất ngờ thú vị sẽ được ra mắt trong bản cập nhật mới, thông tin chi tiết như sau:

Kỳ Kinh

 • Điều kiện: Sau bảo trì ngày 06/10/2020, đạt Lv103 sẽ mở tính năng Kỳ Kinh.
 • Hệ thống tính năng Kỳ Kinh được chia thành 2 mạch là Âm MạchDương Mạch, mỗi mạch gồm có 4 ô dùng để khảm bí kíp, có thể tăng thuộc tính cho nhân vật.

 • Sử dụng Đá Tẩy Tâm mua trực tiếp từ Thương Hội để lĩnh ngộ tìm kiếp bí kíp.

 • Bí kíp được chia làm 3 loại Âm Mạch, Dương Mạch và Khác, bí kíp Âm Mạch chỉ có thể khảm lên mạch Âm, bí kíp Dương Mạch chỉ có thể khảm lên mạch Dương, còn bí kíp Khác không thể khảm chỉ dùng để tăng cấp bí kíp Âm Dương.

 • Bí kíp gồm có thuộc tính cơ bản và thuộc tính bộ, khi khảm bí kíp lên mạch Âm Dương cùng tên từ 2 hoặc 4 món sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.

 • Bí kíp gồm 3 phẩm chất Lam, Tím và Cam tương ứng vs số dòng thuộc tính cơ bản từ 2 đến 4 dòng.

 • Bí kíp không sử dụng người chơi có thể  tách chuyển thành dự trữ EXP để tăng cấp các Bí Kíp khác hoặc quy hư để chuyển thành Đá Tẩy Tâm tiếp tục lĩnh ngộ tìm kiếp bí kiếp khác.

Thế Lực Chiến

 • Điều kiện: Sau bảo trì ngày 06/10/2020
 • Thời gian:
  • Thiết lập: 08:00-19:59 thứ 6 Minh chủ thiết lập Bang Hội chủ chiến.
  • Công bố: 20:00 thứ 6 công bố danh sách Bang Hội chủ chiến.
  • Khai chiến: 20:00 – 20:30 chủ nhật hàng tuần.
 • Nội dung:
 • Giai đoạn 1: Thiết lập Bang Hội chủ chiến.
  • Vào lúc 08:00 thứ 6, Minh Chủ thiết lập Bang Hội chủ chiến cho 4 chiến trường, chỉ có thể thiết lập Bang Hội nằm trong top 6 uy danh.
  • Kết thúc lúc 20:00 thứ 6, hệ thống công bố danh sách 4 Bang Hội chủ chiến mỗi chiến trường và không thể sửa đổi.
  • Mỗi chiến trường đều có 1 Bang Hội chủ chiến, thành viên thuộc Bang Hội chủ chiến được quyền ưu tiên vào chiến trường sớm hơn.

 • Giai đoạn 2: Khai chiến Tranh Đoạt Thế Lực
  • Vào lúc 20:00 chủ nhật bắt đầu khai chiến Tranh Đoạt Thế Lực.
  • Tranh Đoạt Thế Lực được chia làm 2 hình thức: Thế Lực Công Thủ và Thích Thám Cơ Mật.
  • Thế Lực Công Thủ: Cùng lúc diễn ra 4 chiến trường, mỗi chiến trường mỗi thế lực được vào tối đa 50 người.
  • Thích Thám Cơ Mật: Tất cả người chơi còn lại tham gia bảo vệ Thủ vệ Bí Mật của phe ta, hoặc tiêu diệt Thủ Vệ Bí Mật của phe địch, để tích lũy Sĩ Khí tăng thuộc tính cho Thế Lực.

 • Bang chủ, bang phó và chỉ huy chiến trường của Bang Hội trong top 6 uy dang được phép mua Phương Tiện hỗ trợ chiến đấu.
 • Tại mỗi chiến trường có thể sử dụng hết vật tư, vật tư giữa các chiến trường không liên quan với nhau, và sẽ tạo mới mỗi thứ 3 hàng tuần.

 • Giai đoạn 3: Xếp hạng và phần thưởng
  • Kết quả thắng thua của mỗi chiến trường dựa trên việc đánh bại Minh Chủ phe địch hoặc khi kết thúc thời gian chiễm lĩnh được nhiều tướng hơn.
  • Kết quả xếp hạng Thế Lực dựa trên số trận thắng sau khi kết thúc thời gian Trang Đoạt Thế Lực.
  • Dựa trên xếp hạng Thế Lực và cống hiến cá nhân để trao thưởng bao gồm Vỏ Sò, Kỳ Kinh Bí Điển và danh hiệu đối với cá nhân, Uy Danh và Bí Kíp Kỳ Kinh Cam đối với Bang Hội.

Mở rộng giới hạn

 • Mở giới hạn võ học tâm pháp thiên phú mốc lv123.

 • Thêm mới độ khó Siêu Phàm trong hoạt động Phong Vân Lục-Hổ Tứ Thiếu Lâm.

 • Thêm mới Boss Lam Phượng Hoàng trong hoạt động Đao Kiếm Như Mộng.

 • Thêm mới hình thức Thí Luyện Công Bằng trong hoạt động Cảnh Thí Luyện.