Cập Nhật Khác

Quý đại hiệp thân mến,

Cùng với ra mắt phiên bản Miêu Lĩnh Ngũ Độc sẽ có những cập nhật mới mà chắc hẳn quý đại hiệp đang rất mong chờ, quý đại hiệp hãy lưu ý để thuận đường bôn tẩu nhé. Chi tiết cập nhật như sau:


Hệ Thống Giám Định

 • Thời gian: Sau bảo trì cập nhật ngày 29/12/2020.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Lv130 trở lên mở tính năng Giám Định.
 • Trang bị Cam Đỏ Lv130 trở lên khi chế tạo hoặc đúc lại có xác suất nhận kèm từ tố có thể giám định.
 • Giám định lần đầu tiêu hao Giám Thạch, lần tiếp theo sử dụng Minh Giám Ngọc để giám định tiếp.
 • Tiêu hao Nam Hoa Thư có thể chuyển đổi giám định 2 trang bị cùng vị trí với nhau.

Cập nhật khác

 • Cập nhật tăng bậc trang bị

 • Cập nhật hiệp khách Ảnh Lưu Ly

 • Cập nhật thú cưng lv135 Võ Tôn Giả

 • Cập nhật tuyệt học Tịch Tà Kiếm Pháp

 • Cập nhật kỳ kinh mảnh dương Tàn Tâm Thực Cốt

 • Cập nhật kỳ ngộ Hoa Sơn, Lạc Dương, Ngũ Bá Cương và Hàng Châu

 • Cập nhật Cầm Tiêu Khúc Phổ mới