Chuyển Đổi Môn Phái

Quý đại hiệp thân mến,

Ngũ Độc Phái ngụ ở núi Miêu Lĩnh lộ diện, khiến giang hồ một phen dậy sóng ai nấy khiếp sợ khi nghe tên, nhân sĩ giang hồ ai ai cũng tò mò về lần tái xuất này của Ngũ Độc Giáo Phái.

Cùng với sự xuất hiện đó Tân Tiếu Ngạo VNG giớ thiệu đến quý đại hiệp tính năng đổi môn phái đang được chờ đợi rất nhiều. Thông tin chi tiết như sau:


Thời gian & điều kiện tham gia

 • Sau bảo trì cập nhật ngày 29/12/2020.
 • Nhân vật đạt Lv50 trở lên mở tính năng Chuyển Chức.
 • Không ở trạng thái chiến đấu/ tổ đội/ chờ ghép.
 • Không trong thời gian hoạt động Thủ Tọa Môn Phái.
 • Không có vật phẩm gửi bán trong Giao Dịch, Ngoại Quan chưa dùng trong túi.
 • Đã nhận toàn bộ thư đính kèm, hoàn thành nhiệm vụ môn phái, Tu Luyện Môn Phái.

Nội dung chi tiết

 • Điểm công lực: Tính toán điểm thuộc tính, tạo lại điểm Thiên Phú và hoàn trả toàn bộ cấp kỹ năng Võ Học sẽ dẫn đến thay đổi công lực.
 • Thời gian chờ: Chuyển Chức thành công người chơi cần đợi sau 7 ngày mới có thể Chuyển Chức lần nữa.
 • Đổi ngoại hình: Người chơi khi chuyển chức cùng môn phái, điểm Thiên Phú và cấp kỹ năng võ học sẽ không tạo lại.
 • Thú Cưng: Bí quyết thú cưng không thay đổi khi chuyển chức.
 • Thuộc tính hệ: Phong/Hỏa/Thủy/Linh Công và Giảm Kháng Phong/Hỏa/Thủy/Linh sẽ căn cứ theo hệ mục tiêu tự động chuyển đổi loại thuộc tính, giá trị giữ nguyên không đổi. Khi chuyển từ hệ thuộc tính đơn sang hệ thuộc tính đôi sẽ đổi ngẫu nhiên.
 • Loại ngọc khảm: Ngọc Phong/Hỏa/Thủy/Linh Công và Giảm Kháng Phong/Hỏa/Thủy/Linh sẽ căn cứ theo hệ mục tiêu tự động chuyển đổi loại ngọc, cấp ngọc giữ không đổi. Khi chuyển từ hệ thuộc tính đơn sang hệ thuộc tính đôi sẽ đổi ngẫu nhiên.
 • Trang bị: Đang sử dụng và trong túi sẽ chuyển đổi thành trang bị hệ mục tiêu, đồng thời chuyển đổi loại thuộc tính riêng theo hệ, điểm thuộc tính giữ nguyên không thay đổi, trang bị hệ khác không chuyển đổi.
 • Võ học: Tạo lại và hoàn trả toàn bộ đạo cụ đã tiêu hao.
 • Tuyệt học: Bổn phái chuyển đổi thành tuyệt học hệ mục tiêu, giữ nguyên tiến độ bồi dưỡng.
 • Mảnh tuyệt học: Bổn phái chuyển đổi thành mảnh tuyệt học hệ mục tiêu, vật phẩm khóa không chuyển đổi.
 • Thiên phú: Tạo lại Thiên Phú, giữ nguyên số điểm hiện có.
 • Thời trang: Chuyển đổi thành thời trang tương ứng hệ mục tiêu.
 • Nhuộm: Điểm nhuộm của ngoại quan đơn lẻ và phương án nhuộm sẽ chuyển toàn bộ sang ngoại quan tương ứng.
 • Chủ Đề Bang, Tin Nóng Giang Hồ, Tượng Đạo Võ Thánh sẽ tự động chuyển sang hình tượng mới sau khi chuyển chức.
 • Thủ Tọa và Nhị Đệ Tử khi chuyển chức cần từ bỏ thân phận tương ứng, trong bản đồ Môn Phái sẽ xóa bỏ hình tượng. Nếu chuyển đổi ngoại hình trong cùng hệ, sẽ không hủy thân phận, đồng thời cập nhật hình tượng trong bản đồ môn phái.