Tôi Luyện Bảo Thạch

Quý đại hiệp thân mến,

Để phát huy tối đa sức mạnh cho quý đại hiệp, Bổn Trang xin giới thiệu đến đại hiệp về hệ thống Mài Dũa - Tôi Luyện Bảo Thạch, sẽ giúp quý đại hiệp thỏa chí xưng hùng.


Hệ Thống Tôi Luyện

  • Thời gian: Sau bảo trì cập nhật ngày 29/12/2020.
  • Điều kiện tham gia: Nhân vật Lv140 trở lên mở tính năng Tôi Luyện.
  • Khi tổng cấp ngọc khảm đạt cấp kích hoạt thuộc tính Tôi Luyện.
  • Tiêu hao Đá Mài Nhỏ và Ngọc Phách tôi luyện ngẫu nhiên tạo 1 thuộc tính mới.
  • Thuộc tính Tôi Luyện gồm 6 phẩm chất: Lục Lam Tím Cam Đỏ.
  • Thuộc tính ngẫu nhiên nhận được bao gồm: sinh lực, công, thủ, chính xác, nè, bạo kích, kháng bạo, phá phòng và đỡ đòn.
  • Đặc biệt khi tôi luyện ra thuộc tính Đỏ, có xác suất nhất định nhận thêm 1 thuộc tính Phá Quân, Ngự Thủ và Huyền Thương.