13/09: Sự kiện mới cho tuần mới thêm phấn khởi

Quý đại hiệp thân mến,

Một tuần mới lại đến trên khắp giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG, để chào tuần lễ mới đầy những điều thú vị này Bổn Trang xin thông báo bảo trì cập nhật nhằm mang đến cho quý đại hiệp chuỗi sự kiện tuần mới vô cùng hấp dẫn hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui và phần thưởng quý giá. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian:  9:00 - 11:00 ngày 13/09/2022
 • Nội dung: Bảo trì định kỳ và cập nhật sự kiện mới
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thể vào các máy chủ trong thời gian thông báo.


Manh Thú Đoạt Bảo

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 14/09/2022 đến 23:59:59 ngày 19/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tiêu hao Chuông Thú Vui mua trong Thương Hội để rút thăm, nhận nhiều phần thưởng giá trị cao.

Quà Phong Hà Hiếm

 • Thời gian hoạt động: Từ 05:00 ngày 14/09 đến 23:59 ngày 19/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Tham gia Giang Hồ Thoại, Nhất Nhật Du, Tu Luyện Môn Phái, Phong Vân Lục, Diệt Ma có thể đổi đạo cụ.

Thế Lực Thinh Vượng

 • Thời gian hoạt động: 05:00 ngày 14/09/2022 đến 04:59 ngày 17/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian hoạt động, tiến hành tham gia hạot động để nhận thưởng đạo cụ x2.

Nhất Đại Tông Sư

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 14/09/2022 đến 00:00 19/09/2022

 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian hoạt động, khi Thăm Hỏi Hiệp Khách sẽ nhận được Hiệp Khách Ưu Tú.

Phúc Lợi Nạp

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 14/09/2022 đến 00:00 ngày 16/09/2022
 • Thời gian hoạt động: Chỉ áp dụng với S31.
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật nạp gói Nguyên Bảo cơ bản theo mốc chỉ định sẽ nhận thưởng phong phú.