20/09: Nhẹ bước giang hồ tuần mới thêm vui

Quý đại hiệp thân mến,

Một tuần mới lại đến trên khắp giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG, để chào tuần lễ mới đầy những điều thú vị này Bổn Trang xin thông báo bảo trì cập nhật nhằm mang đến cho quý đại hiệp chuỗi sự kiện tuần mới vô cùng hấp dẫn hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui và phần thưởng quý giá. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian:  9:00 - 11:00 ngày 20/09/2022
 • Nội dung: Bảo trì định kỳ và cập nhật sự kiện mới
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thể vào các máy chủ trong thời gian thông báo.


Võ Mạo Song Toàn

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 21/09/2022 đến 23:59:59 ngày 26/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Dùng Sạn mua trong Thương Hội để có thể quay trúng Hiệp Khách mới và nhiều phần thưởng hấp dẫn mới.

Hoàn Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 21/09 đến 23:59 ngày 26/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Người chơi khi tiến hành nạp tích luỹ Nguyên Bảo vào game, đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Quà Phong Hà

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 21/09/2022 đến 23:59 ngày 27/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian hoạt động, đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng phong phú.

Cẩm Tú Nghê Thường

 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 20/09/2022 đến 23:59 26/09/2022

 • Nội dung hoạt động:
 • Người chơi dựa vào chủ đề và thẻ để phối ngoại quan để nhận được những phần thưởng phong phú.

Phúc Vận Thù Bang

 • Thời gian hoạt động: Từ 05:00 ngày 23/09/2022 đến 05:00 ngày 27/09/2022
 • Nội dung hoạt động:
 • Trong thời gian hoạt động, thiếu hiệp tham gia hoạt động Cầu Nguyện Bang, Ngự Địch Bang, Hỏi Thăm nhận thưởng đạo cụ x2.