Kết duyên Hiệp Lữ - hẹn ước trăm năm

Quý đại hiệp thân mến,


Chốn giang hồ hiểm ác đầy rẫy mối nguy nhưng đâu đó vẫn có những chuyện tình tuyệt đẹp giữa những trai tài gái sắc, Tân Tiếu Ngạo VNG thông báo đến quý đại hiệp tính năng "Hiệp Lữ" mới siêu hấp dẫn cho phép quý đại hiệp cùng nhau kết duyên cùng nhau xây đắp một đoạn giang hồ tình sử truyện.


Hiệp Lữ

 • Điều kiện hẹn ước:
  • Sau bảo trì ngày 17/11/2020.
  • Đạt lv89 mở tính năng Hiệp Lữ.
  • Thân thiện đạt 300 điểm trở lên.
  • Cả 2 phải trong tình trạng độc thân
 • Hướng dẫn hẹn ước:
  • Chọn hiệp lữ hẹn ước

 • Chọn tín vật trao duyên

 • Viết thư tình đính ước

 • Chọn địa điểm tổ chức

 • Gửi lời mời hẹn ước

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả 2 chính thức kết đôi hiệp lữ

 • Đặc quyền Hiệp Lữ:
  • Cầm Sắt Nhất Tâm: mở khóa bằng số ngày kết duyên, thay đổi tâm trạng, nhắc nhở đăng nhập, tổ đội tăng thuộc tính, khung chat độc quyền

 • Thẻ Tỷ Dực: cả 2 cùng báo danh nhận thưởng độ thân mật và Đồng Tâm Ngọc, dung đổi vật phẩm trong shop Hiệp Lữ, tích lũy điểm danh càng nhiều nhận thưởng càng lớn

 • Ký Ức: nơi lưu trữ các báu vật, hình ảnh và thư tư của đôi lứa

 • Duyên Thiếp: ấn định ngày cả 2 hẹn ước cùng nhau

 • Shop Hiệp Lữ: đạt cấp độ hiệp duyên, sử dụng điểm Đồng Tân Kết để mua vật phẩm đặc biệt

Thú Cưỡi Giai Mộng

 • Tổ chức hôn lễ
  • Khi người chơi đã kết giao Hiệp Lữ xong có thể đến gặp NPC Nguyệt Kết Lý ở thành Lạc Dương để tổ chức Hôn Lễ.

NPC Nguyệt Kế Lý

Tùy chọn hình thức hôn lễ (Lưu ý: không được tổ chức hôn lễ trong khung giờ từ 00:00 – 10:00)

Có thể mời bạn bè và thành viên bang đến chung vui

Trong lúc chờ hôn lễ bắt đầu có thể gửi quà chúc phúc để nhận thưởng

Các hình thức gửi quà chúc phúc

Chúc phúc đạt mốc sẽ được nhận thưởng

Hôn Lễ bắt đầu

Sau khi kết thúc hôn lễ sẽ nhập tiệc và nhận nhiều quà hấp dẫn

Cuối cùng sẽ là diễu hành ở thành Lạc Dương ăn mừng.

Đông Vực Địa Cung

 • Điều kiện:
  • Sau bảo trì ngày 17/11/2020
  • Nhân vậ lv106 trở lên được tham gia
 • Hướng dẫn:
  • Mỗi tầng Đại Cung có 5 cơ quan, mở cơ quan triệu hồi Ảnh Tử khiêu chiến, tự do lựa chọn mở cơ quan.
  • Cần diệt tất cả Ảnh Tử trong thời hạn 2 phút, Ảnh Tử mỗi tầng thiết lập khác nhau, mỗi Ảnh Tử có đặc tính và cách đối phó riêng biệt.
  • Chú ý thứ tự và tổ hợp triệu hồi Ảnh Tử, khiêu chiến thất bại hay thử cách khác.
  • Trong Địa Cung hiệu quả trị liệu của người chơi bị giảm, nên theo hướng sát thương cao.

 • Xếp hạng:
  • 05:00 thứ 3 đến 04:49 chủ nhật, trong các Thế Lực sẽ xếp hạng theo số tầng Địa Cung cao nhật cảu mỗi người, cùng tầng sẽ tình thời gian vượt ải
  • 04:59 thứ 3 hàng tuần reset bảng xếp hạng vượt ải, cần khiêu chiến lại để có xếp hạng.
  • 05:00 chủ nhật đến 04:49 thứ 3 tuần sau khiêu chiến không ảnh hưởng BXH.

Mở rộng giới hạn

 • Cập nhật thú cưng lv145 Cửu Tiêu Vương, Gấu Hoa và Tuyệt Hình

 • Cập nhật phó bản Giang Hồ Thoại-Cứu Thành Cô lv130

 • Cập nhật Kỳ Ngộ Mới