Khởi động năm mới cùng Tết Mỹ Vị

Quý đại hiệp thân mến,

Giang hồ rộng lớn với bao nhiêu món ngon vật lạ quý đại hiệp đã thử được bao nhiêu mỹ vị nhân gian này, nhân dịp đầu năm mới Tân Tiếu Ngạo VNG xin giới thiệu đến quý đại hiệp sự kiện Tết Mỹ Vị với nhiều hoạt động hấp dẫn nhận về nhiều phần quà giá trị quý đại hiệp đừng bỏ lỡ.

 • Phạm vi: Áp dụng cho toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 24/02 đến 23:59 ngày 02/03/2021

Đăng Nhập Có Quà

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 25/02 đến 23:59 ngày 02/03/2021
 • Điều kiện: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:
Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5

100 Hàn Thiết-Sơ

20 Tu Vi Đơn

20 Viêm Thiết

200 Nguyên Bảo Khóa

15 Minh Ngọc Tủy

Mỹ Vị Giang Hồ

 • Thời gian: 05:00 ngày 24/02 - 04:59 ngày 02/03/2021
 • Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng chìa Lưu Ngọc mua trong Thương Hội để rút thưởng ngẫu nhiên Nguyên Tiêu.
  • Mỗi lần rút thưởng sẽ nhận được 1 điểm Nguyên Tiêu, sử dụng điểm đổi các phần quà tương ứng.
  • Chìa Lưu Ngọc và Điểm Nguyên Tiêu chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện, vui lòng đổi thưởng trước khi hoạt động kết thúc.

Chìa Lưu Ngọc dùng để rút thưởng Nguyên Tiêu

Phần thưởng ngẫu nhiên khi rút thưởng Nguyên Tiêu

Phần thưởng đổi điểm Nguyên Tiêu

Ngoại quan Trúc Vận - 30 ngày

Du lịch Nguyên Tiêu

 • Thời gian: 00:00 ngày 26/02 đến 23:59 ngày 28/02/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày lúc 19:50 ở đại lộ thành Lạc Dương sẽ xuất hiện Xe Hoa Hành Hương, cách một khoảng thời gian xe sẽ phát quà. Nhặt quà mở ra nguyên liệu quý, mỗi ngày chỉ nhận tối đa 10 gói quà.