Mùa hè sôi động cùng Gió Hè Ấm Áp

Quý đại hiệp thân mến,


Một mùa hè sôi động đã đến trên khắp giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG, mùa hè với rất nhiều hoạt động mới thú vị và không kém phần vui vẻ, để xua tan cái nóng mùa hè tiếp thêm sinh khí cũng như rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho quý đại hiệp Bổn Trang xin giới thiệu đến quý đại hiệp sự kiện mới Gió Hè Ấm Áp. Thông tin chi tiết như sau:

 • Phạm vi: Áp dụng cho toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 20/04 đến 23:59 ngày 26/04/2021


Đăng nhập có quà

 • Thời gianTừ 00:00 ngày 20/04 đến 23:59 ngày 26/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Phần thưởng
Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày5

2 Quà Ngọc Lv3

300 Nguyên Bảo Khóa

50 Ngọc Lộ Hoàn-Thấp

1 Quà ngọc Lv4

20 Tu Vi Đơn

Mật Lệnh Môn Phái

 • Thời gianTừ 00:00 ngày 20/04 đến 23:59 ngày 25/04/2021
 • Nội dung:
  • Thu thập đủ 5 lệnh bài khác nhau có thể chuyển hóa thành 1 cơ hội đổi.
  • Lệnh bài nhận từ các hoạt động như Nhất Nhật Du, Tu Luyện Môn Phái, Giang Hồ Thoại, Phong Vân Lục và Diệt Ma
  • Sau khi hoạt động kết thúc, lệnh bài còn dư sẽ chuyển thành xu và gửi qua thư.

Trăng lồng Thánh Minh – Phù dung sương rụng

Phần thưởng nhận được khi đạt số lần đổi

Phần thưởng ngẫu nhiên khi đổi lệnh bài

Cây May Mắn

 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng toàn bộ máy chủ
 • Thời gianTừ 00:00 ngày 21/04 đến 23:59 ngày 26/04/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng Gậy Trêu Mèo mua trong Thương Hội để tham gia.
 • Tổng cộng có 4 loại cây bao gồm: Cây May Mắn, Cây Vận May, Cây Phúc Vận và Cây Hồng Vận. Mỗi lần rung ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng trong 10 phần trên cây, phần thưởng nhận được mỗi lần sẽ không trùng lặp.
 • Mỗi lần rung cây số lượng Gậy Trêu Mèo sẽ thay đổi, tăng theo số lần rung, người chơi cần rung 10 lần cây đầu tiên mới có thể rung cây tiếp theo.

Gậy Trêu Mèo bán trong Thương Hội

Cây May Mắn

Cây Vận May

Cây Phúc Vận

Cây Hồng Vận

Võ Lâm Tầm Bảo

 • Phạm vi: Áp dụng toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 21/04 đến 26/04/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng Bí Bảo Đồ mua trong thương hội để tham gia.
 • Mỗi lần tầm bảo sẽ nhận được quà ngẫu nhiên và Bảo Đồ Tàn Quyển. Bảo Đồ Tàn Quyển dùng để đổi vật phẩm.
 • Hoạt động kết thúc Bí Bảo Đồ chưa sử dụng sẽ tự động tầm bảo và quà gửi qua thư, Bảo Đồ Tàn Quyển còn dư sẽ chuyển thành Tu Vi Đơn.

Tiệm đổi Bảo Đồ Tàn Quyển