Tuần mới phấn khởi cùng Sóc Phong Kình

Quý đại hiệp thân mến,

Chào mừng một tuần mới trên giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG, trong tuần lễ tràn đầy năng lượng này Bổn Trang xin giới thiệu đến quý anh hùng sự kiện Sóc Phong Kình với rất nhiều hoạt động và phần thưởng hấp dẫn. Thông tin chi tiết như sau:

 • Phạm Vi: Áp dụng toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ sau bảo trì 20/07 đến 23:59 26/07/2021

Rèn luyện Giang Hồ

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 20/07 đến 23:59 ngày 26/07/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành tất cả rèn luyện trong ngày nhận nhiều phần thưởng, 00:00 ngày hôm sau mở khóa rèn luyện mới.

Phúc Lợi Nạp

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 21/07 đến 23:59 ngày 22/07/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật nạp gói Nguyên Bảo cơ bản theo mốc chỉ định sẽ nhận thưởng phong phú.
 • Lưu ý: Mốc chỉ định chỉ bao gồm các gói Nguyên Bảo cơ bản. Người chơi nạp các gói khác như Quà Ưu Đãi/Quỹ Trưởng Thành/Trà Quán… sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 lần.
 • Lưu ý: Sự kiện không áp dụng cho các server còn trong thời gian 21 ngày mở máy chủ.

Cây May Mắn

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 23/07 đến 23:59 ngày 27/07/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dung Gậy Trêu Mèo mua trong Thương Hội để tham gia.
 • Tổng cộng có 5 loại cây bao gồm: Cây May Mắn, Cây Vận May, Cây Phúc Vận và Cây Hồng Vận.
 • Mỗi lần rung ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng trong 10 phần trên cây, phần thưởng nhận được mỗi lần sẽ không trùng lập.
 • Mỗi lần rung cây số lượng Gậy Trêu Mèo sẽ thay đổi, tăng theo số lần rung, người chơi cần rung 10 lân cây đầu tiên mới có thể rung cây tiếp theo.

Vang Danh Bốn Bể Mùa 11

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 21/07 đến 23:59 ngày 15/08/2021
 • Điều Kiện:
 • Nhân vật từ cấp 90 trở lên sẽ được phép tham gia.

Manh Chủ Các

 • Phạm Vi: Từ S1 đến S4 và S13 đến S16
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 22/07 đến 23:59 ngày 26/07/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu hao Cá Khô mua trong Thương Hội để ném, nhận nhiều phần quà giá trị cao.