Tưng bừng tuần mới cùng sự kiện Hoa Vân Thường

Quý đại hiệp thân mến,


Nhằm tiếp thêm động lực trên con đường hành tẩu giang hồ cho quý đại hiệp Bổn Trang xin giới thiệu đến quý đại hiệp sự kiện Hoa Vân Thường với nhiều hoạt động thú vị và nhiều phần thưởng hấp dẫn có giá trị, thông tin chi tiết như sau:

 • Phạm vi: Áp dụng cho toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 04/05 đến 23:59 ngày 10/05/2021


Đăng nhập có quà

 • Thời gianTừ 00:00 ngày 04/05 đến 23:59 ngày 10/05/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Phần thưởng
Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày5

50 Ngọc Lộ Hoàn-thấp

20 Tu Vi Đơn

2 Quà Ngọc Lv3

200 Ngọc Phách

8 Bách Nạp Kết

Đường Đại Hiệp

 • Thời gianTừ sau bảo trì ngày 04/05 đến 23:59 ngày 10/05/2021
 • Nội dung:
  • Trong thời gian hoạt động mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ được nhận điểm tương ứng, điểm đạt mức nhất định được nhận rương quà tương ứng (mỗi rương chỉ được nhận 1 lần).
  • Nhiệm vụ mỗi ngày tạo lại lúc 05:00 ngày hôm sau. Sau khi nhiệm vụ được tạo lại, nhiệm vụ ngày hôm trước chưa hoàn thành sẽ không thể tiếp tục hoàn thành còn nhiệm vụ hôm trước đã hoàn thành nhưng chưa nhận thưởng thì phần thưởng sẽ gửi au thư.
  • Hoàn thành hết nhiệm vụ ngày sẽ được nhận thưởng thêm.

Cây May Mắn

 • Phạm vi: Áp dụng toàn bộ máy chủ.
 • Thời gianTừ 00:00 ngày 05/05 - 23:59 ngày 10/05/2021
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dung Gậy Trêu Mèo mua trong Thương Hội để tham gia.
 • Tổng cộng có 5 loại cây bao gồm: Cây May Mắn, Cây Vận May, Cây Phúc Vận và Cây Hồng Vận.
 • Mỗi lần rung ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng trong 10 phần trên cây, phần thưởng nhận được mỗi lần sẽ không trùng lập.
 • Mỗi lần rung cây số lượng Gậy Trêu Mèo sẽ thay đổi, tăng theo số lần rung, người chơi cần rung 10 lân cây đầu tiên mới có thể rung cây tiếp theo.

Gậy Trêu Mèo bán trong Thương Hội

Cây May Mắn

Cây Vận May

Cây Phúc Vận

Cây Hồng Vận