Vang danh bốn bể mùa 8 trở lại vô cùng hấp dẫn

Quý đại hiệp thân mến!


Thế giới giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG với đa dạng các nhiệm vụ cho phép các vị đại hiệp thỏa sức tung hoành vừa để gia tăng thực lực bản thân vừa để nhận về cho mình thêm nhiều kì trân dị bảo. Trong đó Hoạt động Vang Danh Bốn Bể là một hoạt động rất hấp dẫn được nhiều nhân sĩ giang hồ chờ đón. Thông tin chi tiết như sau:

Vang Danh Bốn Bể mùa 6

 • Phạm vi: Áp dụng toàn bộ máy chủ.
 • Thời gian: 5:00 ngày 30/04 - 23:59 ngày 26/05/2021.
 • Điều kiện: Nhân vật từ cấp 90 trở lên sẽ được phép tham gia.
 • Cách tham gia: Nhân vật đủ điều kiện mở. Ở giao diện chính, nhấn vào biểu tượng chong chóng xoay để mở cuộn ở trang sau, chọn biểu tượng Danh Tiếng.

 • Nội dung hoạt động:
  • Trong thời gian hoạt động có thể nhận điểm giang hồ khi hoàn thành các loại nhiệm vụ, từ đó tăng cấp giang hồ, mở khóa nhận được thưởng ở Lễ Vật Giang Hồ.
  • Để nhận thêm lợi ích từ Quà Giáo Chủ, các Đại hiệp có thể mua Hộp Kinh Điển hoặc Hộp Siêu Cấp (Mua trên trang nạp thẻ sẽ có ưu đãi tốt hơn mua trực tiếp trong game).
  • Mua Hộp Siêu Cấp sẽ nhận thưởng quyền lợi đặc biệt hơn Hộp Kinh Điển như sau: Nhận kinh nghiệm lên ngay cấp 11, thưởng Quà Ngọc Lv5, 10 Đàn Hương.
  • Nếu đã lỡ mua Hộp Kinh Điển vẫn có thể mua bù để nhận đạo cụ giới hạn trong Hộp Siêu Cấp.

 • Muốn đẩy nhanh Danh Tiếng Giang Hồ, đại hiệp có thể nhấn vào mục Mua Nhanh, sau đó lựa chọn Cấp độ và mua bằng Nguyên Bảo.

 • Nhiệm vụ giang hồ bao gồm ngắn hạn và dài hạn.
 • Nhiệm vụ dài hạn chỉ mở khi đã mua Hộp Kinh Điển hoặc Hộp Siêu Cấp.
 • Nhiệm vụ ngắn hạn gồm 3 cấp độ Đơn giản, vừa, khó. Nhiệm vụ càng khó thì sẽ thưởng nhiều điểm giang hồ hơn, từ đó tăng nhanh cấp độ.
 • Nếu gặp nhiệm vụ khó làm có thể tiêu hao Nguyên Bảo Khóa để tạo mới, khi tạo mới sẽ xóa tiến độ nhiệm vụ hiện tại.
 • Hoàn thành đủ 50 cấp nhiệm vụ sẽ nhận thưởng thú cưỡi hiếm Mặc Lăng Tiêu Đại Thắng-Vĩnh Viễn chỉ có từ sự kiện này.

Thú cưỡi Lăng Tiêu Đại Thắng

 • Nhiệm vụ ngắn hạn:

  • Mỗi ngày được hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp độ Dễ - Vừa – Khó.
  • Độ khó nhiệm vụ càng cao thì càng nhận được nhiều điểm giang hồ.
  • Khi gặp 1 nhiệm vụ khó hoàn thành, có thể tiêu hao Nguyên Bảo Khóa để tạo mới nhiệm vụ (lưu ý: Tạo mới sẽ xóa tiến độ nhiệm vụ hiện tại)
  • Nhiệm vụ đã hoàn thành sau khi nhận thưởng có thể tiêu phí Nguyên Bảo Khóa để tạo mới và tiếp tục làm nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ 100 năng động sẽ làm mới mỗi ngày.
  • Các nhiệm vụ ngắn hạn còn lại sẽ tự làm mới sau khi kết thúc thời gian nhắc nhở trên bảng nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ dài hạn:

 • Nhiệm vụ dài hạn chỉ mở khi đã kích hoạt Hộp Kinh Điển hoặc Hộp Siêu Cấp.