Vui lễ thiếu nhi với hoạt động Thời Thơ Ấu

Quý đại hiệp thân mến,


Để tiếp tục tạo thêm động lực và mang đến nhiều niềm vui cho quý đại hiệp, trong tuần lễ này bổn trang sẽ mang đến cho quý đại hiệp sự kiện Thời Thơ Ấu với rất nhiều hoạt động và ưu đãi thú vị mang về nhiều phần thưởng hấp dẫn. Thông tin chi tiết về sự kiện như bên dưới:

 • Phạm vi: Áp dụng cho toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/06 đến 23:59 ngày 07/06/2021


Đăng Nhập Nhận Quà

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 01/06 đến 23:59 ngày 07/06/2021
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhân được phần thưởng hấp dẫn.

Rèn Luyện Giang Hồ

 • Thời gianTừ sau bảo trì ngày 01/06 đến 23:59 ngày 07/06/2021
 • Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành tất cả rèn luyện trong ngày được nhận nhiều phần thưởng, 00:00 ngày hôm sau mở khóa rèn luyện mới.

Phúc Lợi Nạp

 • Phạm vi: Áp dụng toàn bộ máy chủ
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 02/06 đến 23:59 ngày 03/06/2021
 • Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật nạp gói Nguyên Bảo cơ bản theo mốc chỉ định sẽ nhận thưởng phong phú.
  • Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 lần.

Gấm Vóc Lụa Là

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 02/06 đến 23:59 ngày 11/06/2021
 • Nội dung
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng xuất hiện thời trang mới Tố Vân Cẩm, người chơi tiêu hao Cát Quang Vũ có xác xuất nhận được thời trang vĩnh viễn.

Võ Lâm Tầm Bảo

 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 03/06 đến 23:59 ngày 08/06/2021
 • Nội dung
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu hao Bí Bảo Đồ mua trong Thương Hội để tầm bảo, nhận nhiều phần quà giá trị cao.

Quà Tiêu Phí

 • Phạm vi: Áp dụng từ S1 đến S4
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 03/06 đến 23:59 ngày 07/06/2021
 • Nội dung
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi tiến hành tiêu tích lũy Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa thỏa điều kiện sự kiện, đạt mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Manh Chủ Các

 • Phạm vi: Áp dụng từ S1 đến S4
 • Thời gian: Từ 00:00 ngày 04/06 đến 23:59 ngày 07/06/2021
 • Nội dung
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu hao Cá Khô mua trong Thương Hội để ném, nhận nhiều phần quà giá trị cao.