Ảnh Tông Mật Huấn - Treo Auto - Tăng thực lực

Đồ đệ Ảnh Tông luôn phải không ngừng luyện tập, nâng cao năng lực bản thân. Tham gia Ảnh Tông Mật Huấn vừa giúp cho đại hiệp tăng thực lực, vừa được lòng tiền bối, luyện tâm tu nghiệp!

  • Tích lũy đánh bại số lượng Hắc Y Nhân cố định sẽ được nhận Thưởng Mật Huấn.
  • Độ khó của Hắc Y Nhân sẽ tự động thích ứng với cấp độ của đại hiệp.
  • Đồng đội trong bản đồ này được cộng hưởng số lượng tiêu diệt theo tỉ lệ nhất định.

  • Tham gia hoạt động sẽ được thưởng Giang Hồ Lệnh, Tu Vi, có xác suất nhận được Hộp Võ Cụ.