Boss Bang Hội

Bang hội là nơi tập trung quần hùng có cùng chí hướng trong thiên hạ lại với nhau, mỗi ngày, thành viên Bang có thể cùng nhau hợp sức tiêu diệt Boss Bang để nhận những phần thưởng hấp dẫn và tham gia đấu giá Bang hội.

  • Boss Bang mỗi ngày mở 1 lần, do Bang Chủ hoặc Bang Phó thiết lập thời gian mở.
  • Nếu hoàn thành khiêu chiến trong vòng 5 phút và cấp Bang đạt yêu cầu sẽ được mở khóa cấp cao hơn.
  • Nhắc nhở: Giới hạn khám phá Bang Lv6 là 6 tầng, mỗi lần khiêu chiến mở tối đa 1 lần.
  • Sau khi hoàn thành khiêu chiến, thưởng bang sẽ bước vào Đấu Giá Bang, sau khi đấu giá xong cho người chơi tham gia hoạt động sẽ được chia hoa hồng.
  • Người chơi hôm nay chưa thể tham gia khiêu chiến, sau khi hoạt động kết thúc được nhận thưởng cá nhân, nhưng không thể nhận hoa hồng đấu giá.
  • Phần thưởng Cá nhân: Cống hiến Bang, Quà Ngọc Lv1
  • Phần thưởng Bang: Võ Cụ Quy Huyền Lv25, Quà Bí Quyết Boss.