Hệ thống Gia Viên

Gia Viên được chia thành 3 cấp, mỗi cấp có quyền hạn khác nhau, chi tiết xem trong giao diện Gia Viên. Tăng cấp Gia Viên cần điểm ấm áp, điểm được nhận thông qua nội thất, mỗi loại nội thất có giới hạn điểm được nhận.

Trang trí

 • Nội thất trong Gia Viên được chia thành nhiều loại, thiếu hiệp có thể bày trí theo phong cách của mình.
 • Gia Viên chia thành 2 khu vực trong phòng và ngoài trời, vật dụng trong phòng không thể bày trí ngoài trời và ngược lại.
 • Vật dụng đều có cấp độ, khi bày trí cần căn cứ theo cấp Gia Viên.
 • Một số vật dụng có thể trao đổi, cũng có thể mời hảo hữu trao đổi với nhau.

Tiệm

 • Ruộng có thể trồng Hoa Tươi, cần có hạt giống, khi thu hoạch sẽ nhận được Xu Gia Viên.
 • Xu Gia Viên có thể vào Tiệm Gia Viên để đổi nguyên liệu vật dụng, hạt giống hoa tươi cao cấp.
 • Khi hoa tươi trưởng thành, thiếu hiệp phải nhanh chóng thu hoạch, nếu không sẽ bị thiếu hiệp khác trộm mất.
 • Trồng Hoa Tươi có thể bón phân để rút ngắn thời gian.
 • Sau khi trồng sẽ xuất hiện nhiều sâu, thiếu hiệp hãy bắt sâu để không giảm sản lượng.

Chế tạo

 • Đại hiệp có thể trực tiếp chế tạo các vật dụng cho chính gia viên của mình thật đơn giản bằng các nguyên liệu mua trong cửa hàng. Mỗi vật dụng sẽ yêu cầu nguyện liệu và cấp gia viên khác nhau và lượng xu nhất định.

Mô hình

 • Đại hiệp có thể tự do sáng tạo gia viên của mình bằng tính năng tạo mô hình, hoặc chọn 3 mô hình mặc định yêu cầu theo cấp độ gia viên.