Hệ thống Thế Lực - Thoả sức tranh đoạt chiến

Quý đại hiệp thân mến,


Võ lâm xưa nay vốn không yên bình, anh hùng khắp thiên hạ luôn cạnh tranh khốc liệt hòng chiếm lấy những lợi ích phục vụ chí hướng riêng của bản thân, võ lâm từ đó cũng chia thành nhiều thế lực, phe phái khác nhau, ngày đêm tranh đoạt.


Tại Tân Tiếu Ngạo VNG, hệ thống Thế Lực sẽ giúp anh hùng thuộc các Bang hội thoả chí xưng hùng, cùng bằng hữu xây dựng một thế lực hùng mạnh.

Thông tin chính

 • Thời gian: Thứ Hai tuần đầu tiên sau khi mở máy chủ 13 ngày.
 • Vi dụ: Các máy chủ S1, S2, S3 sẽ diễn ra từ 14/09/2020.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Lv88 trở lên và phải gia nhập Bang hội.
 • Nội dung: Các Bang hội sẽ được tùy chọn 1 trong 3 Thế Lực là Trường Lạc Minh, Tinh Xuyên Minh và Kim Qua Minh để chiến đấu, tranh tài với các Bang khác.

Cách thức tham gia

 • Trước 05:00 Thứ Hai sẽ hiển thị Top 6 uy danh Bang hội trên server.
 • Sau 05:00 Thứ Hai sẽ chốt thứ tự Bang hội để tiến hành bầu chọn Thế Lực.
 • Bầu chọn diễn ra từ 18:00 – 20:30 theo thứ tự Top 1 > 2 > 3 > 6 > 5 > 4.
 • Kết thúc Bầu Chọn, mỗi Thế Lực sẽ có 2 Bang Chuẩn Minh Chủ. Trong đó, bang có uy danh cao hơn sẽ là Minh Chủ và bang còn lại sẽ là Phó Minh Chủ.

Đặc quyền Minh Chủ & Phó Minh Chủ

 • Chỉnh sửa thông báo Thế Lực (chỉ Minh Chủ có thể sửa).
 • Được khoá vị trí Top 1 và 2 trên Bảng Xếp Hạng uy danh bất kể uy danh có cao hay thấp.

 • Thú cưỡi đặc biệt (Minh Chủ và Phó Minh Chủ đều được). Riêng Minh Chủ nhận thêm Nộ Hồn Phiên.
 • Các Bang còn lại ngoài Top 6 sẽ chọn Thế Lực trong khung giờ từ 20:30 tới 5:00 Thứ Ba hàng tuần. Có thể chọn Thuận Ứng Thiên Mệnh: Ngẫu nhiên vào 1 Thế Lực có số lượng ít nhất, tất cả thành viên bang sẽ được thưởng 100 NB khóa sau 5:00 Thứ Ba.

 • Lưu ý: Nếu sau khung giờ chọn mà các bang vẫn chưa chọn Thế Lực thì sẽ vào ngẫu nhiên như Thuận Ứng Thiên Mệnh nhưng không được thưởng.
 • Sau 05:00 Thứ 3 Thế lực sẽ có hiệu lực và hiển thị biểu tượng trên thông tin Bang.

Phúc Lợi

 • Sau 05:00 Thứ Hai tuần kế tiếp sẽ tổng kết thứ hạng uy danh của các Bang, sau đó phát thưởng cho tất cả thành viên trong Bang theo mốc thưởng quy định.
 • Sau 05:00 Thứ Hai tổng kết thứ hạng uy danh các Bang và phát thưởng Nguyên Liệu đấu giá cho các Bang theo mốc quy định. Thành viên bang có thể vào đấu giá các vật phẩm mà bang được thưởng.

Hoạt Động Thế Lực

 • Tạo Thế Lực: Nhiệm vụ thế lực ngày gồm 10 vòng, Mỗi vòng hoàn thành sẽ nhận Giang hồ lệnh, Vỏ sò và điểm vật tư Thế lực.
 • Vận lương: Vận tiêu Thế Lực giống như vận tiêu Bang, hoàn thành sẽ nhận thưởng Vỏ Sò, Giang hồ lệnh và vật tư Thế lực. Ngoài ra khi Vận Lương thế lực trong khung giờ "Kho kim bạch" mở vào lúc 12:00 và 20:00 duy trì 2 giờ sẽ nhận được thêm 50% thưởng.
 • Mượn gió bẻ măng: Chọn 1 thế lực địch và trộm thú cưỡi của Thế Lực đó, hoàn thành nhận Vỏ sò, Giang hồ lệnh, Túi ngọc và Vật tư thế lực.
 • Loạn thế: Lao ra trấn giữ tiền tuyến trước các Thế lực địch, chiếm giữ vị trí sẽ tăng điểm hoặc tiêu diệt người chơi của thế lực khác.

Tiệm Thế Lực

 • Dùng Vỏ sò tích lũy từ các hoạt động để đổi vật phẩm hiếm.
 • Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt mua theo tuần.