Hiệp khách hiệp duyên - Ra trận tất thắng

Giang hồ Hiệp Khách ra trận cần có phải chiến thuật chuẩn xác mới đánh đâu thắng đó, Hiệp Khách cùng chuỗi duyên nợ với nhau khi ra trận sẽ tăng thêm thuộc tính, mỗi sự kết hợp lại sinh ra một thuộc tính khác nhau, ra trận càng thêm mạnh mẽ, tỉ lệ chiến thắng từ đó cũng cao hơn.


  • Để sở hữu Hiệp Khách, quý đại hiệp có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.
  • Những sự kết hợp Hiệp khách đặc biệt có thể kể đến như:

Hiệp KháchHiệp duyên ra trậnThuộc tính cộng thêm

Đại hiệp-Lệnh Hồ Xung

Đông Phương Bất Bại

20% bạo kích

Ảnh Lưu Ly

Đông Phương Bất Bại

20% né tránh

Đông Phương Bất Bại

Lệnh Hồ Xung hoặc Đại hiệp-Lệnh Hồ Xung

20% phá phòng

Phong Thanh Dương

Lệnh Hồ Xung hoặc Đại hiệp-Lệnh Hồ Xung

20% bạo kích

Nhậm Ngã Hành

Đông Phương Bất Bại

20% sinh lực

Xung Hư Đạo Trưởng

Phương Chứng

20% đỡ đòn

Phương Chứng

Xung Hư Đạo Trưởng

20% sinh lực

Lệnh Hồ Xung

Nhậm Doanh Doanh

15% bạo kích

Nhậm Doanh Doanh

Lệnh Hồ Xung

15% kháng bạo

Điền Bá Quang

Nghi Lâm

15% sinh lực

Tả Lãnh Thiền

Nhạc Bất Quần

15% phá phòng

Nhạc Linh San

Lâm Bình Chi

15% sinh lực

Mạc Đại

Lưu Chính Phong

15% tấn công

Nhạc Bất Quần

Ninh Trung Tắc

15% sinh lực

Nghi Lâm

Lệnh Hồ Xung

15% né tránh

Định Nhàn

Định Dật

15% phá phòng

Bất Giới Hòa Thượng

Nghi Lâm

15% sinh lực

Ninh Trung Tắc

Nhạc Bất Quần

15% đỡ đòn

Hướng Vấn Thiên

Nhậm Ngã Hành

15% tấn công

Lam Phượng Hoàng

Nhậm Doanh Doanh

15% đỡ đòn

Khúc Dương

Lưu Chính Phong

15% tấn công

Khúc Phi Yến

Khúc Dương

15% né tránh

Đào Can Tiên

Đào Chi Tiên

10% phá phòng

Đào Căn Tiên

Đào Can Tiên

10% bạo kích

Đào Hoa Tiên

Đào Thực Tiên

10% đỡ đòn

Đào Thực Tiên

Đào Căn Tiên

10% kháng bạo

Đào Diệp Tiên

Đào Hoa Tiên

10% né tránh

Đào Chi Tiên

Đào Diệp Tiên

10% chính xác

Dư Thương Hải

Lâm Bình Chi

10% đỡ đòn

Lưu Chính Phong

Khúc Dương

10% sinh lực

Định Dật

Nghi Lâm

10% sinh lực

Lâm Bình Chi

Lệnh Hồ Xung

10% phá phòng

Lục Đại Hữu

Lệnh Hồ Xung

10% kháng bạo

Hoàng Chung Công

Hắc Bạch Tử

5% tấn công