Hư Sinh Tuyệt Cảnh xưng bá anh hùng

Hư Sinh Tuyệt Cảnh là nơi rèn luyện của đệ tử Ảnh Tông, mọi người vào sẽ tự đấu võ với nhau cho đến khi chỉ còn người sống sót phút cuối...

Hướng dẫn

 • Thời gian hoạt động:
  • Chủ Nhật: 12:30 - 14:30 và 21:00 - 23:00
  • Thứ Tư: 21:00-23:00
 • Hư Sinh Tuyệt Cảnh là cách chơi dạng sinh tồn cá nhân, sống sót đến phút cuối để giành chiến thắng.
 • Trước khi vào bản đồ, đại hiệp có thể chọn hệ võ học muốn dùng trong bản đồ, phái Hằng Sơn chỉ có thể sử dụng hệ võ học Vạn Hoa.
 • Nếu chưa chọn, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn hệ võ học, sau khi vào bản đồ hoạt động không thể đổi hệ võ học.

 • Sau khi vào bản đồ, tất cả thuộc tính người chơi sẽ đổi thành thuộc tính ban đầu, kỹ năng ban đầu chỉ còn bảo lưu đánh thường, các kỹ năng khác phải nhận trong bản đồ hoạt động, sau khi rời khỏi sẽ hồi phục trạng thái bình thường.

 • Người chơi trong bản đồ thông qua thu thập, đánh bại Võ Học Đại Đạo nhận được trang bị, Kim Sáng Dược, đạo cụ, kỹ năng môn phái, tuyệt học.... Đánh bại người chơi khác nhận được trang bị, đạo cụ và Kim Sáng Dược.
 • Độc chướng bao vây bản đồ Hư Sinh Tuyệt Cảnh, lan rộng theo thời gian, xin người chơi hãy chú ý đến nhắc nhở, né tránh độc chướng, trong hoạt động, người chơi có thời gian sống sót càng dài, xếp hạng càng cao, người chơi sống sót đến cuối cùng giành chiến thắng.

Thiết lập thưởng

 • Người chơi căn cứ điểm mỗi trận nhận thưởng tương ứng
 • Phần thưởng gồm nhận được nhiều Giang Hồ Lệnh, NB Khóa, Mảnh Thú Cưỡi Mặc Trúc Ngọa.