Khám phá hệ thống Binh Khí Phổ

Binh khí giáng thế, càn khôn chuyển dời.


Trong thế giới giang hồ của Tân Tiếu Ngạo Binh Khí Phổ là hệ thống cường hóa binh khí thần kì, không chỉ tăng cường thuộc tính của binh khí còn tạo ngoại quan đẹp mắt cho binh khí của bản thân.

Điều kiện mở

  • Sau khi người chơi đạt cấp nhất định sẽ nhận được chuỗi nhiệm vụ Thiên Công Hạp.
  • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sẽ mở hệ thống Binh Khí Phổ.

Giới thiệu Binh Khí Phổ

  • Nhấp có thể xem thần binh riêng của hệ phái.

  • Thần binh có ngoại quan vũ khí đẹp mắt.
  • Tốn Viêm Thiết có thể tiến hành tôi hỏa tăng thuộc tính. Sau khi hoàn thành tiến độ hiện tại có thể mở ngoại quan thần binh cấp kế.
  • Cách nhận Viêm Thiết: Treo Thưởng Ảnh Tông, Thương Hội, Tiệm Giang Hồ.