Khám phá hệ thống Thiên Phú võ học

Mỗi môn phái đều có 2 bộ chiêu thức để đại hiệp lựa chọn sử dụng theo phong cách và sở thích riêng. Nhưng để phát huy tối đa khả năng của từng bộ chiêu thức thì hôm nay Bổn Miêu giới thiệu cho đại hiệp về tính năng Thiên Phú.

  • Mỗi bộ chiêu thức sẽ có bộ Thiên Phú bổ trợ phù hợp riêng.
  • Bộ thiên phú chia làm 3 nhánh: Thông dụng, Đối khángPhó bản. Đại hiệp có thể tùy chọn nâng cho mình các kỹ năng thiên phú theo nhánh hoặc có thể phối hợp nâng hỗn hợp ở tất cả các nhánh.

  • Để nâng cấp kỹ năng thiên phú cần có điểm thiên phú, nhận được khi tăng bậc Cảnh Giới.