Tham gia Long Lĩnh Mê Quật săn báu vật

Giang hồ dạo gần đây đang truyền tai nhau về việc xuất hiện lối vào Mê Quật. Nghe đồn đoán rằng, chỉ có số lượng giới hạn người có thể vào bên trong, chứa nhiều kỳ trân dị bảo. Liệu số báu vật quý hiếm này sẽ về tay ai?

Thời gian hoạt động

  • Hoạt động Long Lĩnh Mê Quật được diễn ra vào các lúc 13:30, 00:30 mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, mỗi 30 phút sẽ tạo mới 1 lần.

Hướng dẫn tham gia

  • Trong thời gian hoạt động, cứ mỗi 30 phút ở Hành Sơn, Hoa Sơn, Ngũ Bá Cương, Phúc Châu sẽ ngẫu nhiên chọn một bản đồ tạo mới lối vào Long Lĩnh Mê Quật.

  • Mỗi lần tạo mới sẽ xuất hiện 5 lối vào, địa điểm đã tạo mới có thể thông qua mở bản đồ xem vị trí lối vào. Mỗi lối vào hoạt động đều có số lượng đội vào tối đa, đại hiệp phải nhanh chân chiếm chỗ.

  • Hoạt động cần ít nhất 3 người tổ đội, chỉ có đội trưởng có thể mở lối vào, phó bản Long Lĩnh Mê Quật là dạng mê cung, có thể dùng bản đồ nhỏ để tìm đường.

  • Mỗi ngày có thể nhận thưởng phó bản 1 lần, phần thưởng nhận được gồm nhiều Giang Hồ Lệnhtrang bị cực phẩm!