Thiếu Thất Phong Vân

Giang hồ quần hùng chịu sương gió, tại Thiếu Thất Phong Vân, quý đại hiệp hãy đốt Phong Hỏa, nấu rượu nồng, hiệu lệnh thiên hạ cùng đến, trùng chấn nghĩa hiệp.

Điều kiện tham gia

 • Thời gian: 13:00-16:00, 20:00-23:00 mỗi ngày.
 • Giới hạn: Cấp 36 trở lên.
 • Hình thức: Cá nhân/Tổ đội.
 • Dưới Lv90 Đấu công bằng, thuộc tính hai bên giống nhau.
 • Trên Lv90 Phong Hỏa, dùng thuộc tính bản thân.

 • Các thiếu hiệp tham gia sẽ chia làm 2 phe, mỗi phe người tiến hành đối chiến, trong thời gian quy định, phe có tài nguyên Chiến Trường cao hơn chiến thắng.
 • Đánh bại người chơi phe địch hoặc chiếm Cờ Chiến đều nhận được tài nguyên Chiến Trường, bất kỳ phe nào thu thập được 100% tài nguyên, Chiến Trường kết thúc trước thời hạn.
 • Đánh bại người chơi phe địch, nhận Trợ Công, chiếm Cờ Chiến sẽ tăng điểm cá nhân, hạng điểm cá nhân càng cao, thưởng tổng kết càng nhiều.
 • Chiến Trường cứ 30 giây sẽ ngẫu nhiên tạo mới hiệu quả tăng ích, sau khi nhận được sẽ có hiệu lực với toàn thể người chơi phe ta.
 • Khi tài nguyên Chiến Trường của hai bên chênh lệch quá lớn, bên yếu sẽ nhận được hiệu quả tăng ích Bối Thủy Nhất Chiến.

Phần thưởng

 • Khi hoàn thành chiến trường sẽ được thưởng Giang Hồ Lệnh và có xác suất nhận được Mảnh Hàn Băng Chân Khí.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đại hiệp kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến tổng đài 1900 561 558 hoặc kênh fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.