Thử thách võ công cùng Cảnh Thí Luyện

Cảnh Thí Luyện là nơi cất giữ vô vàn tuyệt thế võ học trên giang hồ, nhưng cũng chính nơi này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, chỉ có đại hiệp nào có thực lực phi phàm mới có thể vượt qua thử thách.

Thời gian hoạt động: Cả ngày

Giới thiệu cách chơi

  • Cảnh Thí Luyện là nơi thí luyện của Ảnh Tông, các hiệp sĩ cần tổ đội khiêu chiến, gia tăng thực lực.
  • Cảnh Thí Luyện cần ít nhất 3 người để mở, độ khó tương ứng với thực lực toàn server.
  • Phó bản Cảnh Thí Luyện gồm ba độ khó. Người chơi cần từng bước qua ải để mở khóa khiêu chiến cấp kế. Một khi mở khóa sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

  • Theo sự tăng dần của độ khó, kẻ địch sẽ ngày càng mạnh, đồng thời có hiệu quả tăng lợi ích phe địch thêm.
  • Mỗi tuần hiệu quả tăng lợi ích phe địch và phó bản Cảnh Thí Luyện mở sẽ khác nhau.

Phần Thưởng

  • Thưởng sẽ tạo mới vào 05:00 mỗi sáng Thứ Hai, qua ải phó bản độ khó cao sẽ trực tiếp nhận thưởng độ khó thấp.
  • Thưởng qua ải gồm kỹ năng thú cưng Tím và Cam, Tẩy Tủy Đơn.
  • Độ khó càng cao, phẩm chất thưởng càng cao.

  • Thời gian đại hiệp khi qua ải sẽ tính vào Bảng Xếp Hạng, thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao, ngoài ra sẽ nhận được thưởng thêm.