Trừ Ma Ngũ Bá Cương

Nghe nói Ngũ Bá Cương xuất hiện Thị Huyết Ma Đầu, đao thương bất nhập, sức hồi phục kinh người. Các môn phái đều cho đệ tử đi ngăn cản ma đầu đó gây họa giang hồ. Đại hiệp hãy cẩn thận!

Hướng dẫn

  • Hàng ngày khiêu chiến không giới hạn số lần, đề cử tổ đội khiêu chiến.
  • Pháp Vô Thiên sau khi bị đánh bại sẽ vào trạng thái Ngồi Thiền 5 phút rồi xuất chiến trở lại. Mỗi lần Pháp Vô Thiên tăng bậc, thực lực đều sẽ tăng, khi Boss xuất hiện quá 3 ngày chưa bị đánh bại, sức mạnh sẽ giảm dần.
  • Pháp Vô Thiên sau khi bị đánh bại, người chơi toàn server đều được nhận Thưởng Trừ Ma.

  • Tổ đội khiếu chiến, sinh lực Boss dùng chung toàn server.
  • Tổng kết điểm theo biểu hiện cá nhân của người chơi.
  • Trong 1 ngày cường độ của Boss không đổi.

Phần thưởng

  • Khiêu chiến thành công sẽ được nhận EXP, Tu Vi, Hộp Võ Cụ.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đại hiệp kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến tổng đài 1900 561 558 hoặc kênh fanpage để được hỗ trợ tốt nhất.