Tuyên Chiến Bang - Tranh tài cao thấp

Trong giang hồ của Tân Tiếu Ngạo VNG có vô số bang hội nên tranh đấu lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi, tính năng Tuyên Chiến Bang giúp cho bang hội của quý đại hiệp thỏa sức tranh tài phân chia cao thấp cùng những bang hội khác.

  • Bang Chủ có thể gửi tuyên chiến Bang khác không cùng Liên Minh và chưa mở bảo vệ hòa bình.
  • Tuyên Chiến không cần đối phương chấp nhận. Nhưng cần tốn Điểm Tuyên Chiến
  • Khi Thành Viên Bang nhận được năng động, điểm Tuyên Chiến Bang sẽ tăng theo tỉ lệ cố định , tối đa đến 1000 điểm.
  • Sau khi Tuyên Chiến trong vòng 30 phút, thành viên 2 Bang Tuyên Chiến ở dã ngoại sẽ tự động vào trạng thái đối địch

  • Bang tối đa có thể cùng lúc gửi tuyên chiến đến 3 Bang, tối đa có thể cùng lúc được 3 Bang gửi tuyên chiến
  • Bang Chủ có thể mở Bảo Vệ Hòa Bình, sẽ không thể tuyên chiến Bang khác hoặc bị Bang khác tuyên chiến
  • Sau mỗi lần sửa trạng thái bảo vệ hòa bình, trong vòng 30 phút không thể sửa lại
  • Bang loại Chinh Phạt, mặc định đóng chế độ Bảo Vệ Hòa Bình. Các Bang loại khác mặc định mở